HGTV Dream Home 2020 Kitchen Tour 02:22

Take a tour of the casual, comfortable kitchen in the HGTV Dream Home 2020.