Super-Modern Dream Kitchen 03:49

Jennifer's super-modern dream kitchen takes shape in a caper worthy of 007.