23 Acres, 10 Entertaining Spaces 02:20

White Stallion Estate's backyard offers 10 entertaining spaces on 23 acres.