2013 Urban Oasis Bathroom Tour 02:21

Take an exclusive tour of the 2013 HGTV Urban Oasis bathroom.